Digital Knowledge Hub

Trung tâm kết nối Tri thức số

  Thành viên

  Đại học Quốc Gia Hà Nội

  Đại học | Quốc Gia Hà Nội | https://vnu.edu.vn

  Đại học Quốc Gia TP. HCM

  Đại học | Quốc Gia TP. HCM | https://vnuhcm.edu.vn/

  Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Đại học | Bách Khoa Hà Nội | https://hust.edu.vn/

  Trường Đại học Thuỷ Lợi

  Trường Đại học | Thuỷ Lợi | https://tlu.edu.vn/

  Đối tác tiêu biểu

  Thư viện Quốc Gia Việt Nam

  Thư viện | Quốc Gia Việt Nam | https://nlv.gov.vn/

  Hội Thư viện Việt Nam

  Hội Thư viện | Việt Nam | https://www.vla.org.vn/

  Hội Thông tin KH&CN Việt Nam

  Hội Thông tin | KH&CN Việt Nam | https://www.vista.gov.vn/

  TTTV&TTS Đại học Quốc Gia Hà Nội

  TTTV&TTS Đại học | Quốc Gia Hà Nội | https://lic.vnu.edu.vn/vi

  Hỗ trợ người dùng về Trung tâm kết nối Tri thức số

  Đăng ký tham gia