Nguyên tắc hoạt động

Trung tâm kết nối Tri thức số > Hỗ trợ > Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động

1. Giới thiệu Trung tâm kết nối Tri thức số

Trung tâm kết nối Tri thức số – Digital Knowledge Hub (DKH) là một dự án nằm trong chức năng và nhiệm vụ  của Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

DKH là sáng kiến phi lợi nhuận nhằm kết nối thư viện số dùng chung không chỉ trong nhóm các trường đại học, cao đẳng trên trên cả nước, mà mong muốn được mở rộng kết nối tới các thư viện số các trường cao đẳng, trường học, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành và các kho thông tin tri thức tại mọi tổ chức tại Việt Nam.

DKH xây dựng và phát triển cổng thông tin tại địa chỉ https://hub.idk.org.vn để cộng đồng có thể tìm kiếm được tất cả các nguồn tri thức dạng số đang hiện hữu trong cộng đồng, tổ chức và cá nhân tại Việt Nam, đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa, phục vụ đắc lực cho học tập, nghiên cứu, phát triển văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Danh mục liên quan

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Tầng 5, toà B, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Gmail

hotro@idk.org.vn

Điện thoại

024 6260 2536

2. Phương thức thực hiện

Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số – Institute for Digital Knowledge (IDK):

 • Thu thập tự động siêu dữ liệu biểu ghi thư mục (bibliographic metadata) từ các hệ thống quản lý tài nguyên số của Tổ chức thông qua giao thức kết nối dữ liệu mở OAI-PMH.
 • Xây dựng cổng thông tin tìm kiếm tập trung tại địa chỉ https://hub.idk.org.vn
 • Tổ chức và quản lý dữ liệu thu thập được, đưa lên cổng thông tin để cộng đồng có thể tìm kiếm tài liệu. Kết quả tìm kiếm là các đường dẫn (link) tới hệ thống quản lý tài nguyên số của Tổ chức có chứa tài liệu đó. (Việc Tổ chức cho phép bên ngoài truy cập, khai thác tài nguyên số của Tổ chức đến đâu tùy thuộc chính sách phân quyền truy cập, khai thác của Tổ chức).
 • IDK không can thiệp vào hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên số và chính sách khai thác tài nguyên số của Tổ chức.

 

Tổ chức kết nối và tham gia DKH (Tổ chức):

 • Xây dựng, tổ chức và vận hành Hệ thống quản lý tài nguyên số theo tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ tuyệt đối giao thức OAI-PMH.
 • Cung cấp đường dẫn để IDK thu thập siêu dữ liệu biểu ghi thư mục tự động.
 • Chính sách khai thác tài nguyên số của Tổ chức không thay đổi khi tham gia kết nối tới IDK.
 • Không mất chi phí khi tham gia kết nối vào IDK.

3. Đồng ý cho việc tái sử dụng siêu dữ liệu (metadata)

Với việc tham gia kết nối vào DKH, Tổ chức đồng ý:

 • Cung cấp các bản ghi siêu dữ liệu (metadata records) đáp ứng các yêu cầu trong các hướng dẫn của IDK.
 • Cho phép IDK tải theo lô các bản ghi siêu dữ liệu thông qua giao thức OAI-PMH.
 • Cho phép IDK chuyển đổi các bản ghi siêu dữ liệu trong trường hợp cần thiết để đồng nhất với chuẩn dữ liệu của IDK.
 • Cho phép IDK cải tiến siêu dữ liệu bằng cách loại bỏ trùng lặp hoặc áp dụng các công cụ khai pháp dữ liệu hoặc từ các phản hồi của người dùng.
 • Cho phép IDK xuất bản các bản ghi được thu thập và chuyển đổi, và cho phép truy cập công cộng (theo CC-BY International v4.0) và không có hạn chế trong việc tái sử dụng hoặc chỉnh sửa.

4. Đảm bảo chất lượng dịch vụ

IDK đảm bảo quy trình thực hiện như sau:

 • API của nguồn dữ liệu: nỗ lực để không ảnh hưởng đến truy cập vào các dịch vụ từ nguồn dữ liệu của Tổ chức bằng cách để các khoảng chờ hợp lý cho các yêu cầu thu thập và tải dữ liệu liên tiếp.
 • Nguồn gốc của dữ liệu: nỗ lực để tăng độ hiển thị của Tổ chức trên hệ thống bằng cách cải tiến các bản ghi siêu dữ liệu với các thông tin dữ liệu nguồn liên quan.

Tổ chức đảm bảo các nội dung sau:

 • Khi IDK thực hiện thu thập dữ liệu: Đồng ý không chặn dải IP của các dịch vụ thu thập, tải dữ liệu của IDK.
 • Tính chính xác của dữ liệu: Thông báo IDK về sự thay đổi của định danh (identifier) của bản ghi nếu có (ví dụ trong trường hợp hệ thống của Tổ chức được cập nhật hoặc thay đổi).

 

5. Cấp giấy phép bản quyền cho siêu dữ liệu đã được cải tiến

 • Như đã đề cập ở trên, IDK có thể sẽ cải tiến các siêu dữ liệu, thêm thông tin mới và đường link cho các siêu dữ liệu
 • Các siêu dữ liệu được cải tiến bởi IDK sẽ được xuất bản và cấp giấy phép Creative Common BY international v4.0
 • Trong trường hợp Tổ chức không muốn tiếp tục kết nối và tham gia DKH, IDK sẽ gỡ toàn bộ các dữ liệu của Tổ chức trên hệ thống của IDK.

6. Cam kết của Tổ chức

 • Cam kết tuân theo các hướng dẫn và chính sách của IDK và cam kết giữ đồng thuận cao trong quá trình hợp tác.
 • Cam kết việc sử dụng nội dung từ các dữ liệu của của Tổ chức không ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ 3.
 • Cam kết chịu trách nhiệm với các khiếu nại bên thứ 3; IDK và người dùng của IDK được miễn trừ trách nhiệm với bên thứ 3 liên quan đến việc IDK và người dùng của IDK sử dụng thông tin được chia sẻ từ Tổ chức.

7. Cam kết của IDK

 • Cam kết thực hiện đúng theo các nội dung công việc và quy trình triển khai đã công bố và trong Thỏa thuận với Tổ chức.
 • Cam kết tôn trọng bản quyền và tuân theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • Cam kết đảm bảo chất lượng cho việc vận hành và cung cấp các dịch vụ của DKH thông qua cổng thông tin https://hub.idk.org.vn.
 • Cam kết liên tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới cho DKH.
 • Cam kết hỗ trợ và tư vấn chuyên môn cho Tổ chức trong việc tạo lập, lưu trữ, quản lý và khai thác tri thức số.