Đối tác

Trung tâm kết nối Tri thức số

Đối tác

Thư viện Quốc Gia Việt Nam

Thư viện | Quốc Gia Việt Nam | https://nlv.gov.vn/

Hội Thư viện Việt Nam

Hội Thư viện | Việt Nam | https://www.vla.org.vn/

Hội Thông tin KH&CN Việt Nam

Hội Thông tin | KH&CN Việt Nam | https://www.vista.gov.vn/

TTTV&TTS Đại học Quốc Gia Hà Nội

TTTV&TTS Đại học | Quốc Gia Hà Nội | https://lic.vnu.edu.vn/vi

Thư viện Quân đội

Thư viện | Quân đội | http://thuvienquandoi.vn/

Thư viện Công an Nhân dân

Thư viện | Công an Nhân dân | #

Viện NC, ĐT&PT TN Giáo dục mở

Viện NC, ĐT&PT TN | Giáo dục mở | https://inoer.vn/

Đăng ký tham gia