Hướng dẫn tham gia

Hướng dẫn tham gia

Các bước tiến hành kết nối thư viện số dùng chung

Nội dung:

HTKN tiếp nhận thông tin Tổ chức đề nghị tham gia vào DKH và kiểm tra kết nối.

Hình Thức:

Hình thức nhận thông tin: Công văn hoặc qua email hotro@idk.org.vn

 

Nội dung:

HTKN liên hệ với đầu mối phụ trách trao đổi khảo sát và đưa ra yêu cầu/tiêu chuẩn để kết nối.

Hình Thức:

HTKN gửi email cho Tổ chức:

  • Bảng khảo sát Hệ thống quản lý tài nguyên số
  • Hướng dẫn kỹ thuật phục vụ kết nối

Thời gian thực hiện:

02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin đề nghị kiểm tra kỹ thuật kết nối.

Nội dung:

Tổ chức cung cấp thông tin trên bảng khảo sát và gửi lại HTKN

Hình Thức:

Tổ chức gửi tới email hotro@idk.org.vn thông tin đã điền trên Bảng khảo sát

Nội dung:

HTKN kiểm tra thông tin Tổ chức cung cấp và thực hiện đánh giá kỹ thuật về khả năng kết nối tới DKH.

Thời gian thực hiện:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bảng khảo sát đầy đủ thông tin.

Nội dung:

HTKN gửi thông báo, báo cáo tới Tổ chức về kết quả khảo sát/ kết nối thử.

Hình Thức:

HTKN gửi email cho Tổ chức: Báo cáo kết quả khảo sát kết nối

Thời gian thực hiện:

02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành kiểm tra

Nội dung:

Tổ chức xem xét Báo cáo kết quả khảo sát và hoàn thiện phương thức kết nối.

(Trong trường hợp phương thức kết nối chưa đạt yêu cầu, Tổ chức gửi yêu cầu hỗ trợ tới HTKN đề nghị phối hợp khắc phục kỹ thuật để hệ thống đáp ứng điều kiện kết nối).

Hình Thức:

Tổ chức gửi tới email hotro@idk.org.vn: Đề nghị hỗ trợ

Thời gian thực hiện:

Trong trường hợp cần HTKN hỗ trợ khắc phục kỹ thuật, HTKN sẽ tiếp nhận và phản hồi lại thời gian hỗ trợ cụ thể (05-07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hỗ trợ)

Nội dung:

Tổ chức gửi xác nhận đồng ý kết nối tới DKH.

Hình Thức:

Tổ chức gửi Công văn tới Viện IDK hoặc gửi email xác nhận tới hotro@idk.org.vn

Nội dung:

Viện IDK và Tổ chức tiến hành ký kết Thỏa thuận kết nối.

Hình Thức:

HTKN gửi Thỏa thuận kết nối cho Tổ chức. 2 bên hoàn thiện nội dung Thỏa thuận và ký kết.

 

Nội dung:

HTKN tiến hành kết nối và gửi thông báo hoàn thành kết nối cho Tổ chức.

Hình thức:

HTKN gửi email hoặc công văn tới Tổ chức để xác nhận hoàn thành kết nối.

IDK gửi Giấy chứng nhận hoàn thành kết nối tới tổ chức.

Thời gian thực hiện:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin đầy đủ, đáp ứng kết nối và xác nhận kết nối từ Tổ chức.

Danh mục liên quan

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Tầng 5, toà B, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Gmail

hotro@idk.org.vn

Điện thoại

024 6260 2536

Cơ sở kết nối thư viện số dùng chung

Để kết nối vào Thư viện số dùng chung các thư viện cần đảm bảo Phần mềm Thư viện số của mình có giao thức kết nối OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

Dưới đây là một số bước hướng dẫn để Thư viện có thể kiểm tra hiện trạng Phần mềm Thư viện số của mình trước khi kết nối vào IDK:

Bước 1: Kiểm tra giao thức OAI-PMH

Các link OAI thường thấy đối với các phần mềm Thư viện số:

Bước 2: Kiểm tra tổng số biểu ghi đã upload lên link OAI-PMH của Thư viện

Số lượng biểu ghi: 

Bước 3: Kiểm tra định dạng biểu ghi đã upload

Định dạng biểu ghi có thể sử dụng được: 

xmlns:oai_dc=”http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/” xsi:schemaLocation=”http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd”>
<dc:title>Phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hội nhập quốc tế</dc:title>
<dc:creator>Phùng Đắc, Kiên</dc:creator>
<dc:contributor>TS. Trần Thế, Tuân</dc:contributor>
<dc:subject>Phát triển</dc:subject>
<dc:subject>Nguồn nhân lực</dc:subject>
<dc:subject>Bảo hiểm xã hội</dc:subject>
<dc:subject>Hội nhập quốc tế</dc:subject>
<dc:date>2022-11-08T03:06:25Z</dc:date>
<dc:date>2022-11-08T03:06:25Z</dc:date>
<dc:date>2022</dc:date>
<dc:type>Thesis</dc:type>
<dc:identifier>http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1113</dc:identifier>
<dc:language>vi</dc:language>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:publisher>Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải</dc/publisher>
</oai_dc:dc>