Đối tác

Trung tâm kết nối Tri thức số > Trường Đại học Lâm Nghiệp

Tên đối tác

Trường A đã nhận được nhiều Bằng khen, Huân chương Lao động của Đảng, Nhà nước và Chính phủ: Huân chương Lao động hạng Ba (1984); Huân chương Lao động hạng Hai (1989); Huân chương Lao động hạng Nhất (1994); Huân chương Độc lập hạng Ba (2004) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (2014), Trường đã dần khẳng định được thương hiệu của mình là trung tâm học thuật cũng như cơ sở đào tạo bậc đại học

  • Thành tựu 1
  • Thành tựu 2
  • Thành tựu 3
  • Thành tựu 4

Lĩnh vực

Giới thiệu lĩnh vực

Lĩnh vực 1

Giới thiệu

Lĩnh vực 2

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Số nhà, Phường, Quận, Thành phố
  • Website.edu.vn
  • (+84-24) 999 000 123
  • info@example.com

Đăng ký tham gia ngay