Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Trung tâm kết nối Tri thức số > Hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời 1

Câu trả lời 2

Câu trả lời 3

Câu trả lời 4

Câu trả lời 5

Câu trả lời 6

Câu trả lời 7

Danh mục liên quan

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Nhà CT1, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Gmail

vnu-lic@vnu.edu.vn

Website

lic.vnu.edu.vn